شرایط درخواست ارسال آگهی انبوه به کاربران ربات‌های ما

هزینه‌ی ارسال انبوه تبلیغات


۱۰هزار ارسال آگهی
۱۲۰هزار تومان

313K 10K

برای مشاهده هزینه با توجه به تعداد ارسال، از دستگیره لغزان فوق استفاده نمایید

توجه: قبل از واریز وجه، از وجود ظرفیت نمایش در ربات موردنظر، اطمینان حاصل کنید.